Europejskie Dni Dziedzictwa 20...

Kończy się miesiąc wrzesień, a wraz z nim święto zabytków kultury europejskiej. Wiele miast i instytucji muzealno-kulturalnych zorganizowało szereg spotkań, prelekcji, festynów czy podróży...

0
0

NIP: 671-020-02-72
REGON: 000282116
nr Rejestru Instytucji Kultury - 6
nr Państwowego Rejestru Muzeów Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego- 8/98