W czwartek, 21.12 2017 r., o godz. 11:00 w sali plafonowej Pałacu Braunschweigów przy ul. Armii Krajowej 13 odbędzie się uroczyste przekazanie pamiątek od Pani Anny Molędowskiej.

Otrzymamy pamiątki po jej ojcu – Panu Witoldzie Ostrowskim, weteranie walk o Kołobrzeg, nauczycielu szkoły w Błotnicy, założycielu symbolicznego Parku Pamięci w Błotnicy.

Przekazane zostaną medale, odznaczenia, legitymacje, fotografie, karty żywnościowe, destrukty broni palnej oraz zbiór ceramiki.

Serdecznie zapraszamy.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.