Przepraszamy Państwa najmocniej, ale z przyczyn losowych wczorajsze spotkanie autorskie z Panem Piotrem Owczarskim się nie odbyło.

Wydarzenie przełożone zostało na 15 lutego (czwartek), godzina i miejsce pozostają bez zmian (godz. 18.00 w  sali plafonowej Muzeum Miasta Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13).

 

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.