Trwa akcja przekazywania paczek dla kombatantów, weteranów II wojny światowej, podziemia niepodległościowego i osób represjonowanych przez PRL.


Patronat Honorowy nad akcją w rejonie Kołobrzegu objął Starosta Kołobrzeski - Pan Tomasz Tamborski oraz Dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu - Pan  Aleksander Ostasz. Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu jest koordynatorem tej akcji na terenie Powiatu Kołobrzeskiego.

Jest to inicjatywa oddolna społeczna, której pomysłodawcą i realizatorem jest Pan Tomasz Sawicki - Prezes GRH 12 Pułku Ułanów Podolskich ze Szczecina. Akcja ma na celu wsparcie zarówno duchowe jak i materialne kombatantów. Do tej pory przeprowadzono sześć edycji z okazji Świąt Bożego Narodzenia i jedną edycję z okazji Świąt Wielkiej Nocy.

Akcja ta nie tylko ma na celu wspomożenia najuboższych osób, ale również pokazanie, że pamięć o ich bohaterstwie wciąż jest żywa. W naszym regionie akcją tą objętych jest ponad sześćdziesiąt osób.

Przy rozwożeniu paczek pomagają nam uczniowie Gimnazjum nr 1 im. Bolesława Chrobrego w Kołobrzegu (klasy I g i I f). Przekazywane są nie tylko paczki, ale również kartki świąteczne i pisanki wykonane przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Marynarzy Polskich w Kołobrzegu (klasa III d oraz Emil Malepszak z klasy VI a).

Fot. Radosław Horanin




Partnerzy










 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.