Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu oraz Szkoła Podstawowa nr 4 zapraszają na XVII Powiatowy konkurs Historyczny KOŁOBRZEG – MOJA MAŁA OJCZYZNA.22 maja 2017 r „Historia kołobrzeskiej Twierdzy od średniowiecza po rok 1945"
 
Patronat honorowy:
Tomasz Tamborski - Starosta kołobrzeski
Janusz Gromek – Prezydent Miasta Kołobrzeg


KOŁOBRZEG - MOJA MAŁA OJCZYZNA
Konkurs adresowany do uczniów klas IV – VI szkół podstawowych ma na celu pogłębianie wiedzy o Kołobrzegu i regionie kołobrzeskim, tworzenie i kształtowanie tożsamości regionalnej – związku z własną „małą ojczyzną”, promocje postaw obywatelskich i patriotycznych oraz edukację historyczną poprzez pobudzanie zainteresowań dziejami własnego regionu, Polski oraz historii powszechnej.

Tematyka tegorocznej edycji konkursu dotyczy
- tradycje wojenne Kolobrzegu wśredniowieczu;
- budowa nowożytnej twierdzy;
- twierdza brandenburska i pruska;
- w czasie wojny siedmioletniej;
- rozbudowa twierdzy przez Fryderyka II Wielkiego;
- oblężenie Kołobrzegu przez wojska napoleońskie w 1807;
- twierdza i uzdrowisko;
- Twierdza Kołobrzeg 1944-1945;
- relikty nowożytnej twierdzy kołobrzeskiej we współczesnej architekturze miasta

W tegorocznej edycji konkursu udział weźmie siedem drużyn z Kołobrzegu oraz Powiatu Kołobrzeskiego.

Miejsce:
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu
Oddział Historii Miasta ul. Armii Krajowej 13 (sala plafonowa)
22 maja (poniedziałek), godz. 11.00

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.