Europejskie Dni Dziedzictwa 20...

Kończy się miesiąc wrzesień, a wraz z nim święto zabytków kultury europejskiej. Wiele miast i instytucji muzealno-kulturalnych zorganizowało szereg spotkań, prelekcji, festynów czy podróży...