Redakcje, które objęły honorowym patronatem wydarzenia i działania Muzeum Oręża Polskiego

Organizacje pozarządowe, fundacje, instytucje i inne podmioty/osoby, współpracujące z Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Firmy, organizacje i instytucje wspierające Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu