W dniach 23-27 listopada 2016 roku, przedstawiciele Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, przebywali na wyjeździe studyjnym na Ukrainie. Celem była możliwość nawiązania współpracy.


Otwarcie w 2016 roku Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku wiąże się z koniecznością jego rozbudowy i dalszej promocji. W tym celu, niezbędne jest nawiązanie współpracy z różnymi instytucjami, celem poszukiwania niedostępnych zabytków. Stąd pomysł wizyty na Ukrainie, gdzie tego rodzaju zabytków militarnych jest bardzo dużo. Zespołowi muzealnemu przewodniczył dyrektor Muzeum Oręża Polskiego Aleksander Ostasz.

Delegacja została powitana przez II sekretarza Ambasady RP w Kijowie. Zwiedziła Cmentarz Oficerów Polskich w Bykowni, a następnie omówiła możliwość współpracy w ramach idei Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku przy współpracy z ambasadą i przy wymianie kulturalnej z Ukrainą. Udało się także spotkać z dyrektorem Muzeum Sił Zbrojnych Ukrainy, którego oddziałem jest Muzeum Wojsk Rakietowych Specjalnego Przeznaczenia w Pierwomajsku, które jest unikalnym w skali świata kompleksem muzealnym, w całości oryginalny i jedną z dwóch udostępnionych do zwiedzania instalacji związanych ze stacjonowanie rakiet strategicznych. Następie uczestnicy wyjazdu zwiedzili Muzeum Uczestnictwa Ukrainy w II Wojnie Światowej (do 2014 r. Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej w Kijowie). 

W planie rozmów i spotkań, było również zwiedzanie Muzeum Czernobyla w Kijowie, skąd delegacja udała się bezpośrednio do Pierwomajska. Jak mówi dyrektor Aleksander Ostasz, oficerowie, którzy obecnie pracują w Pierwomajsku, nie wyrażali się w wielkich słowach o taktycznej broni rakietowej i głowicach atomowych, które Armia Czerwona przechowywała na terenie Polski. Jest tak dlatego, że Ukraina była w posiadaniu 86 rakiet strategicznych, każda z 10 głowicami o mocy ok. 0,5 megatony.

Obecnie, trwa podsumowywanie wizyty i przygotowanie do nawiązania formalnej współpracy i potencjalnego pozyskania eksponatów dla Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.