Kolejny dzień trwała akcja wydobywania wraku statku na plaży w Podczelu. Niestety, trudne warunki atmosferyczne spowodowały szybkie nastanie zmroku. Prace trzeba było odłożyć.


W czwartek 16 lutego, prace przerwano o zmroku. W piątek rano akcja została wznowiona. Udało się wypłukać kilka ton piasku z wraku, a także przesunąć go w kierunku lądu. Niestety, nadeszła gęsta mgła i prace trzeba było znowu przerwać. Ponadto, Urząd Morski zabezpieczył kilka niewybuchów. Do czasu przybycia saperów, pilnuje ich policja. Jeśli warunki pozwolą, akcja będzie kontynuowana w sobotę. Zadanie to realizuje Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, POSP Tryton oraz Urząd Morski w Słupsku.

Fot. Robert DziembaPartnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.