Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

S-75M DŹWINA - PRZECIWLOTNICZY ZESTAW RAKIETOWY (SA-2)

Dzieje Oręża Polskiego

Rakiety S-75 określane, jako Dźwina opracowano w ZSRR w połowie lat 50-stych. S–75M był przeznaczony do niszczenia obiektów powietrznych, a w wyjątkowych przypadkach do niszczenia celów naziemnych i nawodnych. Do dziś używana w wielu armiach świata. Najbardziej znanym incydentem z użyciem tej broni było zestrzelenie 1 maja 1960 r., nad ZSRR, amerykańskiego samolotu szpiegowskiego U2..

S-75 DVINA SURFACE-TO-AIR MISSILE WITH LAUNCHER (SA-2)

Rockets S-75 called as Dvina or Volkhov was designed in the 1950's in the Soviet Union. S-75M was designed to destroy airborne and, in exceptional cases, to destruction of surface and ground targets. Up to this day a few armies use it. The most famous incident connected with the weapon took place on May 1 1960. Then the US spy plane U2 was shot down over the Soviet Union.