Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

DZIAŁO SAMOBIEŻNE T-48 (SU-57)

Dzieje Oręża Polskiego

Działo samobieżne, którego uzbrojeniem jest brytyjska armata przeciwpancerna 57mm. Armata ta osadzona została na amerykańskim transporterze półgąsienicowym Half-Track M3 o oznaczeniu T-48. Podczas drugiej wojny światowej użytkownikiem działa była przede wszystkim Armia Czerwona, gdzie występowało pod oznaczeniem SU-57. W roku 1944 piętnaście pojazdów przyporządkowano 7. Samodzielnemu Dywizjonowi Artylerii Samochodowej Wojska Polskiego, który w szeregach 1. Armii WP uczestniczył w walkach na Wale Pomorskim, Pomorzu Zachodnim oraz w Niemczech. Pojazdy tego typu pozostały na służbie do końca lat 50 -tych. Prezentowany egzemplarz jest jednym z nielicznych zachowanych na świecie.

T-48 (SU-57) HALF TRUCK

Half-Track T-48 with 57 mm anti-tank gun. The main user of this vehicle was the Soviet Army and the United Kingdom. The Soviets called the vehicle as SU-57. The Polish Army in the USSR possessed fifteen exemplars of vehicle. The 7th Independent Artillery Battalion the holder of vehicle took part in battle for the Pommern Stellung, Western Pomerania and Germany. The vehicle served in Polish Army until the end of the 1950's.