Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

TRANSPORTER OPANCERZONY BTR-152 WERSJA SZTABOWA

Dzieje Oręża Polskiego

Widoczny pojazd to BTR-152 w wersji B, czyli mobilny punkt dowodzenia. Pojazd wyposażono w radiostację R118 oraz podwyższone i zamknięte nadwozie. Na służbie pozostawał do końca lat sześćdziesiątych. W 2014 roku przeprowadzono jego remont. Eksponat od tego momentu jest w 100% sprawny technicznie. W polskich muzeach obecnie znajdują się jedynie 3 takie egzemplarze. Do Muzeum przekazano go w 1975 r. z Jednostki Wojskowej 3699 w Kołobrzegu.

BTR-152 ARMORED PERSONNEL CARRIER HQ VERSION

The visible car was made in 1954. The Museum received the vehicle in 1975 from Military Unit 3699 in Kolobrzeg. BTR-152 is a B version was a mobile headquarters. As a result such vehicles were equipped with armored fighting compartment with radio station R-118. Vehicle was on duty up of the 1970’s. The vehicle was passed from the military unit 3699 in Kolobrzeg to the museum in 1975.