Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Kolejna rocznica wybuchu II wojny światowej

Dziś mija 83. rocznica wybuchu II wojny światowej. Rozpoczęła się zbrodniczą napaścią Niemiec hitlerowskich na Polskę. Nasz kraj pozostał osamotniony. Sojusznicy nie udzielili nam odpowiedniej pomocy. Mimo miażdżącej przewagi Niemiec, Polacy uporczywie się bronili. Byliśmy pierwszym narodem, który agresji powiedział: stop. Niestety cios w plecy zadali nam Rosjanie.

 

 

17 września ZSRR wkroczył na tereny polskie zgodnie z tajnym porozumieniem niemiecko radzieckim znanym jako Pakt Ribbentrop - Mołotow. Nasi przeciwnicy tuż przed wybuchem wojny podzielili się Polską. Alianci podjęli działania zbrojne dopiero wtedy gdy Hitler zaatakował w czerwcu 1940r. Francję, a nieco później Anglię. Tak rozpoczęła się długa, krwawa wojna, która pochłonęła miliony istnień ludzkich. Dlatego musimy pamiętać, aby nigdy więcej się nie powtórzył się jakikolwiek konflikt zbrojny.

Rokrocznie 1 września w całej Polsce organizowane są uroczystości upamiętniające wydarzenia z 1939 r. Również w dniu dzisiejszym społeczeństwo odda hołd tym, którzy walczyli o wolną, suwerenną Polskę.