Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Oględziny srebrnego kowsza

W czwartek, 18.06.2020 r. w Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu odbyły się oględziny srebrnego kowsza przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie Delegatura w Koszalinie. Oględzin dokonała Pani Marlena Józefowska – Starszy Inspektor ds. zabytków archeologicznych.

W wyniku oględzin ustalono, iż data powstania oraz wytwórca świadczą o posiadania przez czarę wartości artystycznej i historycznej. W związku z powyższym stwierdzono, że poddany oględzinom przedmiot posiada wartości zabytkowe w myśl ustawy o ochronie zabytków oraz opiece nad zabytkami.

O jego dalszym losie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, zadecydują służby konserwatorskie.