Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Podpisanie umów

Kilka dni temu w sali koncertowej Ratusza Pani Prezydent Anna Mieczkowska podpisała  umowy z przedstawicielami organizacji samorządowych na dofinansowanie zadań publicznych w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na rok 2023. Konkurs przeznaczony był dla organizacji pozarządowych realizujących zadania na rzecz mieszkańców naszego miasta. W tym roku dotacje na realizację zadań publicznych w tym obszarze otrzymało 16 organizacji pozarządowych. Na realizację 28 zadań miasto przeznaczyło kwotę 283.700,00 zł.

 

Miło nam poinformować, że Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu otrzymało dofinansowanie w kwocie 25.000 zł na realizację XIX Historycznego Targu Solnego, który w tym roku odbędzie się w dniach 20-21 maja. Umowę w imieniu Towarzystwa podpisali Piotr Leszmann - Prezes oraz Jarosław Bogusławski - Wiceprezes.