Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Wraki Kołobrzegu 2018

Kołobrzeg, ze względu na swoje położenie w środkowej części południowego wybrzeża Bałtyku, stanowił od zarania dziejów ważny ośrodek handlowy. Podczas II wojny światowej port w Kołobrzegu był niemiecką bazą morską a od 1945 roku spełniał rolę ważnego punktu ewakuacyjnego.

Od 2016 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu prowadzi systematyczne badania pod kątem lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych. W 2017 roku prace ekipy muzealnej były prowadzone na dwóch stanowiskach wrakowych. Efektem prowadzonych prac są liczne eksponaty pozyskane do muzeum. W tym roku prace są dalej prowadzone na tych stanowiskach. W 2018 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu po raz kolejny otrzymało dotację od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu ,,Ochrona zabytków archeologicznych”. Dzięki temu muzeum może realizować projekt: ,,Wraki Kołobrzegu 2018. Rozpoznanie podwodnych stanowisk archeologicznych w ramach badań AZP.” Dzięki otrzymanej od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego dotacji został przeszukany obszar znajdujący się na wschód od przebadanego w 2017 roku rejonu. Prace poszukiwawcze w 2018 roku prowadzone są na wysokości Podczela. Badania realizowane są z pokładów jednostki hydrograficzno-pomiarowej – ECHO 2 oraz jednostki pomiarowo – nurkowej SARACENN II. Podczas prac zostały znalezione 3 nowe stanowiska wrakowe. Tereny na wysokości Podczela były miejscem desantu wojsk rosyjskich podczas wojny siedmioletniej, konfliktu o zasięgu światowym, który trwał w latach 1756-1763. W 1757 roku do wojny przeciwko Prusom przystąpiła Rosja. Podczas wojny trzykrotnie trwały walki o twierdzę Kołobrzeg. 26 sierpnia 1760 roku podczas drugiego ataku Rosjanie przeprowadzili właśnie w okolicach Podczela gigantyczną (jak na tamte czasy) operację desantową.

 

 

Po zakończeniu II wojny tereny lotniska w Bagiczu i Podczela (łącznie z plażą) zajęli Rosjanie i ogłosili strefa zamkniętą.  Nie pozwalano tam wchodzić ani prowadzić żadnych prac. Wszystkie wraki  z czasów walk o Kołobrzeg  pozostały na plaży lub w wodach Bałtyku. Dowodem na to jest wydobyty przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w 2017 roku na plaży w Podczelu wrak niemieckiej pomocniczej jednostki Kriegsmarine. Jak mówi Aleksander Ostasz – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, rzeczoznawca MKiDN ,,Nie można wykluczyć że na badanym w 2018 roku przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu obszarze na wysokości Podczela znajdują się artefakty, pochodzące z czasów wojny siedmioletniej (lata 1756-1763.). Należy zaznaczyć, że relikty wielkiej XVIII-wiecznej akcji desantowej to nie lada gratka dla historyków i archeologów, rzadko spotykana w światowych kolekcjach. Poza tym to fragment naszej, lokalnej – pomorskiej i kołobrzeskiej historii, który rozpala wyobraźnię oraz nadal czeka na odkrycie. Czy w Podczelu natrafimy na skarby sprzed 300 lat ? Czas pokaże. Już wiemy że mamy 3 nowe stanowiska wrakowe, teraz staramy się ustalić z jakich one pochodzą czasów”.

Akcja Wraki Kołobrzegu odbywa się pod patronatem: Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego.

Podwodne badania Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu możliwe są dzięki otrzymaniu dotacji od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach projektu ,,Ochrona zabytków archeologicznych” oraz zaangażowaniu i pomocy:

 • Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
 • Pawła Depty – Jednostka Saracenn II
 • Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON” z Kołobrzegu
 • Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service
 • Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza
 • Urzędu Morskiego w Słupsku
 • Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego
 • firmy ESCORT Sp. z o.o., która zrealizowała etap badań sonarowych
 • firmy Digital Archaeology
 • Muzeum Narodowego w Szczecinie
 • firm: Tecline, Seaya, Exofin, VIP Diver


Jednostki ECHO 2 – właściciel firma Escort Sp. z o.o.
Długość jednostki: 13,00 m
Szerokość jednostki: 4,10 m
Zanurzenie maksymalne: 1,20  m
Prędkość: 18 węzłów
Moc silnika: 2 x 154 kW
Materiał Kadłuba: Laminat PS
Ilość osób na burcie: 10
Wyposażenie hydrograficzne:

 • Echosonda wielowiązkowa GS+ 500 kHz firmy Kongsberg Maritime
 • Czujnik ruchu MRU H firmy Kongsberg Seatex
 • GPS RTK SPS 551 firmy Trimble
 • KOMPAS GPS RTK SPS 461firmy Trimble
 • KOMPAS DGPS firmy Hemisphere
 • Echosonda jednowiązkowa EA400 (38kHz i 200kHz) firmy Kongsberg Maritime
 • Sonar boczny holowany PULSAR (500-1000kHz) firmy Kongsberg Maritime
 • Sonar boczny/skanujący MS1000 (675kHz) firmy Kongsberg Mesotech
 • Sonar boczny/skanujący MS1000 (900 -1100kHz) firmy Kongsberg Mesotech
 • Sonar boczny EA400 (200kHz) firmy kongsberg Maritime
 • Pojazd podwodny FALCON firmy SAAB SEAEYE
 • Kamera akustyczna ARIS 1800 firmy SoundMetrics
 • Oprogramowanie QINSy Survey

Specjalne wyposażenie pokładowe:

 • żurawik rufowy o udźwigu 250 kg, rufowa rampa hydrauliczna opuszczana do linii wody z przeznaczeniem do pracy z pojazdem podwodnym oraz nurkami, wyposażenie morskie.

Jednostki pomiarowo – nurkowej SARACENN II – właściciel Paweł Depta
Długość jednostki: 15,00m
Szerokość jednostki: 4,60 m
Zanurzenie maksymalne: 2,20 m
Prędkość: 8 węzłów
Moc silnika: 150 kW
Materiał Kadłuba: Stal
Ilość osób na burcie: 12
Specjalne wyposażenie pokładowe:

 • winda rufowa o udźwigu 250 kg.

APEL: Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza do współpracy wszystkie osoby posiadające informacje o nieodkrytych samolotach, czołgach lub innych obiektach, które powinny znaleźć się w polskich muzeach. Prosimy o kontakt: e-mail alekost@wp.pl, tel. 601 40 24 00