Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Zaproszenie do udziału w konsultacjach

Powiat Kołobrzeski zaprasza do udziału w konsultacjach dotyczących określenia zasad zagospodarowania części działki nr 376/63 położonej w Rogowie. 

Przedmiotem postępowania jest przeprowadzenie konsultacji w celu ustalenia formy zagospodarowania części działki 376/63 o pow. 1,6408 ha, oznaczonej jako Bi - inne tereny zabudowane, zlokalizowanej w Rogowie, obręb Mrzeżyno – 3, gmina Trzebiatów, powiat Gryficki.

Do udziału w konsultacjach mogą przystąpić wszystkie zainteresowane podmioty. Warunkiem jest złożenie informacji o woli udziału w konsultacjach: pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu, pocztą elektroniczną na adres: starostwo@powiat.kolobrzeg.pl; sekretariat@powiat.kolobrzeg.pl lub poprzez elektroniczną skrytkę podawczą Starostwa: /spkol/skrytka

Pełna informacja o konsultacjach dostępna jest na stronie: https://www.spkolobrzeg.finn.pl/bipkod/005/003