Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88
AKTUALNOŚCI

Żywa Lekcja Historii w SP nr 3 w Kołobrzegu

Z okazji 78. rocznicy walk o Kołobrzeg Szkoła Podstawowa nr 3 w Kołobrzegu zaprosiła do siebie pracowników Muzeum Oręża Polskiego w osobach Barbary Hordyjewskiej i Piotra Leszmanna. Muzealnicy przygotowali dla licznie przybyłych uczniów prezentacje i filmy przedstawiające rozpoczęcie, przebieg oraz zakończenie walk w marcu 1945r. Przybliżone zostały sylwetki żołnierzy, w tym ppor. Emilii Gierczak, por. Edmunda Łopuskiego oraz kpr Franciszka Niewidziajło. W drugiej części spotkania mówili o inscenizacjach historycznych oraz rekonstruktorach. W trakcie współnych rozmów wielu uczniów dzieliło się swoimi doświadczeniami i przeżyciami, związanymi z bezpośrednim udziałem w rekonstrukcji wydarzeń historycznych, również tych kołobrzeskich sprzed 78 lat. Tak się złożyło, że wśród uczniów byli również ci, którzy wzięli udział w grach miejskich, organizowanych przez Muzeum 17 i 18 marca.