Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

45 MM ARMATA PRZECIWPANCERNA WZ. 1937 (53-K)

Dzieje Oręża Polskiego

Prezentowany egzemplarz armaty 45 mm wz. 1937 popularnie określany, jako „Muchobojka” opracowano w ZSRR. Była ona podstawową bronią przeciwpancerną Armii Czerwonej w pierwszych latach II wojny światowej. Rozmieszczenie tej broni głównie w pierwszej linii frontu obrony radzieckiej przed wojskami niemieckimi powodowało ogromne straty wśród jej załóg a to przyczyniło się do nadania jej wśród żołnierzy sowieckich nazwy potocznej „Żegnaj Ojczyzno”. Między 1937 a 1944 r. zbudowano około 37, 000 egzemplarzy. Wojsko Polskie otrzymało armatę na wyposażenie w 1943 roku. Eksponat przekazany do muzeum w 1966 r. ze stanu 32 pułku zmechanizowanego w Kołobrzegu.

45 MM M1937 ANTI-TANK GUN (53-K)

Presented copy of 45 mm cannon 1937 popularly referred to as "Muchobojka" was developed in the USSR. The gun was made of 45 mm modification of the cannon in 1932. In 1941 it was the basic anti-tank cannon of the Red Army, and in 1942 it was replaced by a new M-42 gun.