Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

ODRZUTOWY SAMOLOT BOMBOWY ILJUSZYN IŁ-28

Lotnictwo

Ił-28 był jednym z podstawowych bombowców lotnictwa Związku Radzieckiego. Pierwszy lot Ił-28 odbył się 8 sierpnia 1948 r. Płatowiec służył w kilku wersjach, m.in. bombowej, torpedowej oraz szkoleniowej. W Polskim Lotnictwie Wojskowym służył w latach 1952–1977. Egzemplarz w zbiorach Muzeum Oręża Polskiego służył do 1978 r. w jednostce wojskowej nr 2571 w Słupsku, gdzie nosił numer taktyczny 64.

 

ILYUSHIN IL-28 JET BOMBER

Il-28 was one of the primary bombers of the Soviet aviation. 4. History of II-28 marks first flight carried out on 8 August 1948. Bomber developed in many versions, including bomber, torpedo and training. The Polish Military Aviation used plane between 1952–1977.A visible exemplar of the Museum of the Polish Army served until 1978 in the military unit No 2571 in Słupsk. Where the plane used to fly under tactical number 64.