Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego powstało w 2010r, a jego głównym celem jest wspieranie działań kołobrzeskiego muzeum. 55 zrzeszonych w naszym stowarzyszeniu Przyjaciół, realizuje konkretne działania na rzecz ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytków, ze szczególnym uwzględnieniem techniki wojskowej oraz promocji historii polskiego oręża, historii Ziemi Kołobrzeskiej, oraz upowszechniania wiedzy o materialnym i duchowym dziedzictwie Pomorza Zachodniego.

 

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1.

Towarzystwo Przyjaciół  Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, zwane dalej Towarzystwem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o Stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. 79 poz. 855 z 2001 r. z późniejszymi zmianami), oraz niniejszego Statutu.

osoby zainteresowane przystąpieniem do stowarzyszenia prosimy o wypełnienie deklaracji członkowskiej i złożenie jej w siedzibie TP MOPK przy ul. Armii Krajowej 13, lub drogą e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

składka roczna: 24 zł (2 zł/m-c);  opłata wpisowa: 50 zł , aktywne uczestnictwo w stowarzyszeniu i przestrzeganie statutu: bezcenne

ZARZĄD

Prezes Zarządu - Jarosław Bogusławski

Wiceprezes Zarządu - Malwina Markiewicz

Sekretarz - kmdr Marek Padjas

Skarbnik- Piotr Leszmann

Członek Zarządu- Karol Freitag

 

KOMISJA REWIZYJNA


Janusz Wojtaś

Antoni Szarmach

Robert Lepa

 

Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

78-100 Kołobrzeg, ul. Armii Krajowej 13

BIURO: pn-pt godz. 10.00-15.00, pok. 111 lub sekretariat muzeum

tel. +48 94 35 252 53

fax. +48 94 35 252 54

KRS 0000389104

REGON 321095851

NIP: 671-180-99-34

konto: BGŻ S.A    nr  96 2030 0045 1110 0000 0227 0990

 

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.