Stała ekspozycja ułożona chronologicznie, przedstawia bogatą kolekcję dokumentującą historię polskiej wojskowości od okresu średniowiecza do współczesności. Wystawę uzupełnia ekspozycja plenerowa gromadząca 70 muzealiów:  pojazdów ciężkich, artylerii i samolotów.

Lekcja techniki militarnej na podstawie świadectw pochodzących z wykopalisk archeologicznych ( groty strzał, ostrogi, włócznie i topory), poprzez średniowieczną broń drzewcową, kolną, sieczną i miotającą, czy też bogato reprezentowane eksponaty dotyczące walk na morzu ( kompasy, kotwice, modele okrętów); przebiega przez kolekcję XVIII wiecznych szabli, karabeli, lanc, pocisków artyleryjskich i luf armatnich. Muzeum posiada najbogatszy w Polsce zbiór związany z uzbrojeniem, wyposażeniem i mundurami żołnierzy polskich z okresu I i II wojny światowej oraz unikatową kolekcję mundurów oddziałów paramilitarnych. Kolekcja broni strzeleckiej, orderów, odznaczeń i odznak pamiątkowych  stanowi wstęp do bogatej prezentacji pojazdów wojskowych, samolotów,  broni pancernej i artylerii eksponowanej w sali techniki oraz na wystawie plenerowej.

Dzieje Kołobrzegu to podróż w czasie, która rozpoczyna się we wczesnośredniowiecznym grodzie i wiedzie przez kolejne etapy historii miasta: miasto lokacyjne, miasto twierdzę i uzdrowisko. W niezwykły klimat jaki panował w Kołobrzegu od czasów najdawniejszych do współczesności, wprowadza bogata kolekcja zabytków archeologicznych, sztuki zdobniczej i malarstwo. Idąc śladem najstarszego osadnictwa  zwiedzający może podziwiać makiety grodu kołobrzeskiego i  sposoby warzenia soli.

Kołobrzeska kolekcja narzędzi pomiarowych jest jedną z nielicznych o tej tematyce w Polsce. Cenne zabytki metrologiczne to bogaty zbiór wag (szalkowych, sprężynowych, przesuwnikowych, dziesiętnych), którego ozdobą jest kołobrzeska waga ratuszowa z 1680r.

Wspaniale prezentuje się także zbiór akcesoriów do wag: odważników, korcy, pojemników. Kolekcje uzupełniają specjalistyczne miary warsztatowe: zegarmistrzowskie, szewskie, drukarskie i geodezyjne. Na uwagę zwiedzających zasługuje odważnik z herbem Gdańska oraz kolekcja wag typu Berangera i Robervala.

Wystawa wykorzystująca nowoczesne rozwiązania aranżacyjne oraz wystawiennicze ukazuje wszystkie znane i rozpoznawalne fakty z historii związane z zaślubinami z morzem –  od symboliki wody jako pramaterii wszechświata poprzez uroczyste ceremonie zaślubin we wczesnym średniowieczu, aż do ważnych dla polskiej racji stanu wydarzeń, które towarzyszyły powrotowi Polski nad Bałtyk – zaślubin w Pucku i w Kołobrzegu.

część wystawy stałej Dzieje Oręża Polskiego, przy ul. E. Gierczak 5

otwarta 18.03.2009r

Archeologia pól bitewnych jest zjawiskiem naukowo "nowym". Wszystko zaczęło się w Europie Zachodniej lat 60-tych XX wieku, do Polski przywędrowało około 10-15 lat później. Dzięki burzliwej historii naszego kraju, posiadamy znaleziska z większości wojen współczesnej Europy; wszystko za sprawą  frontów które przemieszczały się średnio do czterech razy w ciągu konfliktu.

Wystawa prezentowana jest w części wystawy Dzieje Oręża Polskiego przy ul. Emilii Gierczak 5. Otwarta 01.09.2009r

Partnerzy


 

 

BIP

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu na stronie internetowej oraz w publikacjach przetwarza dane osobowe – rozpowszechnia wizerunek osób uczestniczących w publicznych imprezach organizowanych przez Muzeum zgodnie z art. 81 ust. 1 Ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 666). Uczestnik imprezy może zażądać zaprzestania przetwarzania danych osobowych – rozpowszechniania wizerunku, poprzez zgłoszenie powyższego faktu w formie pisemnej do Muzeum.