Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

O Projekcie

ARCHEOLOGIA MORSKA 2017

Cel badań: 

Projekt WRAKI KOŁOBRZEGU to nowa inicjatywa badawcza Muzeum Oręża Polskiego, której celem jest rozpoznanie wód morskich w pobliżu wejścia do portu w Kołobrzegu pod kątem występowania stanowisk archeologicznych oraz historycznych wrakowisk.

Ze względu na rosnącą popularność płetwonurkowania oraz wzmożone w ostatnich latach inwestycje na obszarach morskich, coraz częściej, także w tej części wybrzeża odkrywane są cenne znaleziska o znaczeniu archeologicznym i historycznym. Studiując obecne mapy morskie rejonu Kołobrzegu, dalej natrafić można na tajemnicze wypłycenia i obiekty, mogące stanowić pozostałość po dawnych wrakach. Znaczna ich ilość wciąż nie doczekała się żadnej weryfikacji, opracowania ani odpowiedniego zabezpieczenia.[mapa z obszarem badań]

Lokalizacja:

Do badań wyznaczony został obszar 9 km2 w odległości ok. 1,5 km od wejścia do portu w Kołobrzegu. Według przesłanek historycznych miejsce to stanowiło dogodne kotwicowisko dla jednostek oczekujących na wejście do portu. Przypuszcza się, że w tej części akwenu mogła stacjonować również flota połączonych sił rosyjsko-szwedzkich, ostrzeliwująca oblężoną Twierdzę Kołobrzeg w trakcie wojny 7-letniej (1756-1763)

Metodyka:

Realizację projektu podzielono na dwa zasadnicze etapy. Pierwszy dotyczy rozpoznania wyznaczonego obszaru przy wykorzystaniu aparatury hydroakustycznej. Obecnie stosowane w hydrografii urządzenia w postaci sonarów, echosond czy magnetometrów pozwalają z niezwykłą precyzją lokalizować nawet najdrobniejsze przedmioty zalegające na dnie danego akwenu. Dzięki temu zadokumentowany zostanie, w postaci obrazów sonograficznych, cały obszar badawczy ze szczególnym uwzględnieniem potencjalnych stanowisk archeologicznych.

Drugim etapem prac jest podwodna prospekcja już wybranych, potencjalnych wraków przez zespół doświadczonych płetwonurków i archeologów. Ich zadaniem będzie wykonanie stosownej dokumentacji pomiarowo-rysunkowej, fotograficznej i filmowej, która przyczyni się do lepszego rozpoznania danych stanowisk, a być może nawet ich identyfikacji.

Przyszłość:

Rozpoczęcie przez Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu badań na morzu stanowi jeden z kolejnych etapów rozwoju placówki w kierunku morskiej tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu. Tegoroczne działania na morzu mają szansę stać się ramowym działaniem badawczym Muzeum w kwestii systematycznego rozpoznania kolejnych wycinków wód morskich w rejonie Kołobrzegu.

Współpraca:

Projekt zyskał akredytację Narodowego Instytutu Dziedzictwa – głównego koordynatora programu rozpoznania stanowisk archeologicznych w Polsce oraz dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Do współpracy aktywnie włączyły się instytucje z regionu (Starostwo Powiatowe w Kołobrzegu), placówki akademickie i kulturalne (Uniwersytet Gdański, Muzeum Narodowe w Szczecinie), a także osoby prywatne i instytucje non-profit (m.in. Zachodniopomorskie Stowarzyszenie Dziedzictwo Morza oraz POSP Tryton z Kołobrzegu).