Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Zespół

ARCHEOLOGIA MORSKA 2017

Michał Grabowski (kierownik projektu) - archeolog, nurek zawodowy III klasy, pracownik Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, posiadający wieloletnie doświadczenie w podwodnych pracach archeologicznych prowadzonych w kraju i za granicą. Od kilku lat aktywnie uczestniczy w projektach badawczych i działaniach związanych z morskim dziedzictwem Pomorza Zachodniego. Doktorant Studium Doktoranckiego Wydziału Historycznego Uniwersytetu Gdańskiego.

Aleksander Ostasz – historyk, archeolog podwodny, dziennikarz, muzealnik i jednocześnie dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu. Absolwent historii Uniwersytetu Szczecińskiego. Zapalony płetwonurek i eksplorator – wielokrotnie brał udział i organizował wyprawy nurkowe na bałtyckie wraki: Goya, General von Steuben, Memel, Schleswieg-Holstein. Autor licznych wystaw i wydarzeń związanych z nurkowaniem i marynistyką. Czynnie zaangażowany we wszelkie inicjatywy związane z historią Pomorza Zachodniego. Odznaczony złotą odznaką MKiDN za opiekę nad zabytkami.

Dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG – nurek zawodowy, instruktor nurkowania, kierownik prac podwodnych, posiadający 20-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie archeologii morskiej (były z-ca kierownika Działu Badań Podwodnych Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku, obecnie dyrektor Muzeum Historycznego Miasta Gdańska). Autor ponad 80 publikacji z zakresu badań podwodnych, historii żeglugi i budownictwa okrętowego, w tym monografii „The Shipwreck General Carleton, 1785” oraz „Miedziowiec – wrak średniowiecznego statku i jego ladunek”, wyróżnionych nagrodą Sybilla w kategorii: działalność naukowa.

Paweł Mikołajewski – hydrograf kat. A, z 5-letnim doświadczeniem w prowadzeniu i wykonywaniu prac hydrograficznych. Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie na Wydziale Nawigacyjnym. Członek Stowarzyszenia Hydrografów Morskich RP. Od 2013 roku czynnie zaangażowany z działania związane z prospekcją podwodną podwodnych stanowisk wrakowych z wykorzystaniem urządzeń hydroakustycznych.

Paweł Stencel - archeolog, nurek zawodowy III klasy, specjalista w zakresie cyfrowej dokumentacji podwodnych stanowisk archeologicznych. Uczestnik licznych ekspedycji archeologicznych i projektów badawczych związanych z archeologią podwodną w kraju i na świecie. Absolwent studiów magisterskich z zakresu archeologii na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.