Rezerwacja grup tel. 94 352 12 88

Wydobycie 75 mm armaty Schneider wz.97 

Aktualności

Kołobrzeg ze względu na swoje położenie w środkowej części południowego wybrzeża Bałtyku stanowił od zarania dziejów ważny ośrodek handlowy. Podczas II wojny światowej port w Kołobrzegu był niemiecką bazą morską a od 1945 roku spełniał rolę ważnego punktu ewakuacyjnego.

Od 2016 roku Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu prowadzi systematyczne badania pod kątem lokalizacji i ewidencji podwodnych stanowisk archeologicznych. W 2017 roku prace ekipy muzealnej skupiały się na 3 podwodnych lokalizacjach, najciekawsze efekty przyniosły badania wraku niemieckiego promu desantowego F 193.

18 grudnia 2017 roku w ramach projektu ,,Wraki Kołobrzegu 2017” Muzeum Oręża Polskiego z partnerami wydobyło 75 mm armatę Schneider wz.97 na podstawie morskiej. Takich armat używało Wojsko Polskie we wrześniu 1939 roku, były montowane m.in.
na okrętach: szkolnej jednostce ORP ,,Mazur”, kanonierkach ORP ,,Komendant Piłsudski”
i ORP ,,Generał Haller”, trałowcach ORP ,,Żuraw” i ORP ,,Czapla”, monitorach rzecznych ORP ,,Warszawa”, ,,Horodyszcze”, ,,Pińsk”, ,,Toruń” oraz w improwizowanych pociągach pancernych Lądowej Obrony Wybrzeża i w bateriach przeciwdesantowych artylerii nadbrzeżnej.

Po zajęciu Polski w 1939 roku Niemcy, całe nadające się do użytku polskie, zdobyczne uzbrojenie demontowali i składowali w magazynach. Podczas trwania II wojny frontowe braki Niemcy uzupełniali zdobycznym uzbrojeniem pobieranym z magazynów. Odnaleziona armata może mieć polskie pochodzenie, na co wskazuje fakt: niemiecka instrukcja obsługi promów z 1943 roku, gdzie w wykazie uzbrojenia wyszczególnione jest 75 mm armata wz.97 (Polska).

Jak mówi Aleksander Ostasz – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, rzeczoznawca MKiDN ,,Wszystko na to wskazuje, że z niemieckiego wraku, który zatonął
w 1945 roku w okolicach Kołobrzegu, wydobyliśmy polską armatę z września 1939 roku. Możemy pokusić się o stwierdzenie, że mamy ,,armatę Niepodległej”, i tym samym Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu w dość oryginalny sposób zainaugurowało 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”

Akcja wydobycia 75 mm armaty Schneider wz.97 na podstawie morskiej odbyła się pod patronatem: Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Marka Gróbarczyka oraz Starosty Kołobrzeskiego Tomasza Tamborskiego

Sponsorem głównym podwodnych badań w 2017 roku jest firma Tecline.

Badania możliwe są dzięki zaangażowaniu i pomocy:
- Starostwa Powiatowego w Kołobrzegu
- Pawła Depty – Jednostka Saracen
- Portowej Ochotniczej Straży Pożarnej „TRYTON” z Kołobrzegu
- Zakładu Robót Hydrotechnicznych i Podwodnych UW Service
- Zachodniopomorskiego Stowarzyszenia Dziedzictwo Morza
- Urzędu Morskiego w Słupsku
- Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego
- firmy ESCORT Sp. z o.o., która zrealizowała etap badań sonarowych
- firmy Digital Archaeology, która wykonała podwodną dokumentację fotogrametryczną
- Muzeum Narodowego w Szczecinie
- firm Seaya, Exofin, VIP Diver,

Szczególne podziękowania dla: Arek Siewierski ,, Woodhaven”, Paweł Depta, Czarek Górzyński, Tomasz Kurzawski, Jacek Podolak, Andrzej Ditrich, Dariusz Pietruszka, Krzysztof Mum oraz Piotr Kazmierczak ,, Kruszyna”.


 

Kierownik całości prac: Aleksander Ostasz – dyrektor Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu, rzeczoznawca MKiDN. Skład ekipy biorącej udział w badaniach: Kazimierz Kotlewski, Jacek Podolak, Krzysztof Zasadzki, Michał Penkowski, Mariusz Szymański, Paweł Depta, Czarek Górzyński, Tomasz Kurzawski.

 

APEL
Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu zaprasza do współpracy wszystkie osoby posiadające informacje o nieodkrytych samolotach, czołgach lub innych obiektach,
które powinny znaleźć się w polskich muzeach.
Prosimy o kontakt: email
alekost@wp.pl , tel 601402400